• 20-nji bina, Zhejiang welaýatynyň Wenling şäheri, Gündogar Täze etrap, Çengang ýoly, 8 318, kiçi we orta kärhana täzeleniş görkeziş seýilgähi
 • 0576-86691816

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

 • +86 18957605057

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

  • sns02
  • sns03
  • sns01

  Biz kim

  Wenling Xingmei sungat we senetçilik kärhanasy

  Wenling şäheriniň gündogaryndaky täze sebitde, Taizhou - Zhejiang welaýatynyň günorta-gündogaryndaky transport merkezinde ýerleşýän kenarýaka şäher.Aeroportdan bary-ýogy on kilometr, ýokary tizlikli çykyşdan iki kilometr uzaklykda we ýokary tizlikli demirýoldan takmynan iki kilometr uzaklykda.Ulag we aragatnaşyk gaty amatly.

  Kärhanamyz 2008-nji ýylda döredilip, 2015-nji ýyldan bäri halkara işini giňeldip başlady. Staffhli işgärler örülen mata görnüşlerini öndürýän kärhana gurmak üçin toparyň güýjüne bil baglap, döredijilikli we güýçlenmäge çalyşýarlar. kagyz ýüplük, pagta ýüplük, plastmassa we ş.m. ýaly dürli materiallarda.

  about1
  about2

  Biz näme edýäris

  Şeýle hem, öý bezegi üçin giňden ulanylýan we dünýäniň köp ýerinde satylýan ýarym taýýar kagyz sypal şlýapa, kagyz ýüp, kagyz mata öndürdik.El bilen dokalan sypal şlýapalarymyz şekilli owadan, dürli reňklerde we ýokary hilli, el trikota love söýüjiler üçin bu iň gowy saýlaw.
  Önümçilik we dolandyryş boýunça baý tejribämiz bar, ajaýyp önümler we bäsdeşlik bahalary bilen, içerki we daşary ýurtly müşderileriň öwgüsini we ynamyny gazandy.Müşderilere täze we köne müşderileriň ynamyny gazanmak üçin iň oňat çözgütler, çyn ýürekden hyzmat etmek üçin ajaýyp tehniki güýç we baý tejribe bilen işeňňir bolmak we kämilleşmek üçin iş garaýşyna laýyklykda.

  Hil, yzygiderli hyzmat etmek kompaniýanyň maksat syýasatydyr.Döwrüň çalt ösmegi Huali Singmeýi köp işlemäge ruhlandyrýar we tehnologiýanyň ösmegi bize ynam döredýär. Milli syýasatyň önümçilik pudagyna berýän berk goldawy we goldawy bize umyt berdi we sabyr etmegimiz üçin hereketlendiriji güýç bolup durýar. we ýüz öwürmäň.

  Şu günki üstünlikler Huali Singmei üçin täze başlangyç nokady, içerde we daşary ýurtlarda dürli gatlaklardan bolan adamlary birek-birege peýdaly we umumy ösüş üçin tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk etmek üçin mähirli garşylaň.