• 20-nji bina, Zhejiang welaýatynyň Wenling şäheri, Gündogar Täze etrap, Çengang ýoly, 8 318, kiçi we orta kärhana täzeleniş görkeziş seýilgähi
 • 0576-86691816

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

 • +86 18957605057

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

  • sns02
  • sns03
  • sns01

  Gysga düşündiriş:

  Önüm görkezmesi

  Önümler Europeewropada, Amerikada, Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýada we ş.m. şeýle bir gowy garşylanýar, talaplaryňyzy 100% kanagatlandyryp biljekdigimize gaty ynanýarys.Biziň kompaniýamyz daşky gurşawy goramak kagyz önümlerini çuňňur we kämilleşdirmek we abraýy hormatlamak üçin dolandyryş düşünjesinde elmydama dowam edýär.

  Material: 20% polipropilen we 80% pagta ýüplügi.

  Reňki: omöriteleşdirilen (gülgüne / goýy / gök / ýaşyl / çal)

  Ölçegi: 15 dýuým (38.1 sm) / 12 dýuým (36 sm)

  Gaplamak: 6pcs / polybag, 12pcs / polybag, 96pcs / daşarky karton, 144pcs / daşarky karton.


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt aýratynlygy

  Içerde ýa-da daşarda ulanmak, resmi ýa-da tötänleýin nahar.Itteralpyldawuk örülen görnüş nahar saçagyňyza agaç stoluň üstünde özüne çekiji öwüşgin goşar.Stoluňyzy dökülmelerden we tegmillerden goraň.

  Näme üçin bizi saýlamaly?Plasematlarymyz ajaýyp görünýär we tebigy pagta ýüplüklerinden ýasalýar.Tegelek ýerlerimiz, doglan günler, Ro Christmasdestwo, öý hojalygy, dynç alyş, oturylyşyklar, maşgala ýygnanyşyklary, toýlar we ş.m. ýaly islendik waka üçin amatlydyr.

  elmydama ýokary hilli önümleri we hyzmaty birinji ýerde goýýarys, daşky gurşawy goramak materiallaryny, sagdyn we owadan öý bezegini döretmek üçin üznüksiz täzelikleri ulanmagy talap edýäris.

  Jikme-jiklikler

  Product-Description1

  Ibermek we gaplamak

  Product-Description2

  Sorag-jogap

  1. S: Nusgany nädip alyp bilerin?
  J: Hilini we reňkini barlamak üçin nusga gerek bolsa, ýygnan ýükler bilen mugt nusga berip bileris.

  2. S: Önümleriňiz barada sitataňyzy nädip alyp bilerin?
  J: Pls, haýyşyňyzyň jikme-jikliklerini ýönekeý ululygy / Qty / Gaplamak ýaly maslahat berýäris, bahalaryň sanawyny ýa-da PI talaplaryňyza görä size e-poçta ibereris.

  3. S: Size sargyt nädip goýmaly?
  J: Bize Proforma hasap-fakturasyny iberip ýa-da ilki bilen Satyn almak üçin sargyt iberip bilersiňiz.

  4. S: Minimun sargyt mukdary barmy?
  J: Hawa, iň az sargyt mukdary bolmagy üçin ähli halkara sargytlary talap edýäris.Dürli materialda dürli MOQ bolar.

  5. S: Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
  J: Hawa, gelip çykyş şahadatnamasy, täjirçilik hasap-fakturasy, gaplaýyş sanawy we zerur beýleki eksport resminamalary ýaly resminamalaryň köpüsini berip bileris.

  6. S: Gurşunyň ortaça wagty näçe?
  J: Nusgalar üçin gurşun wagty 7-14 gün bolar.Köpçülikleýin önümçilik üçin, sargyt mukdaryna görä gurşun wagty 45-60 gün bolar.

  Product-Description3

  Product-Description5
  Product-Description4

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň