• 20-nji bina, Zhejiang welaýatynyň Wenling şäheri, Gündogar Täze etrap, Çengang ýoly, 8 318, kiçi we orta kärhana täzeleniş görkeziş seýilgähi
 • 0576-86691816

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

 • +86 18957605057

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

  • sns02
  • sns03
  • sns01

  Gysga düşündiriş:

  Önüm görkezmesi

  Aşhanaňyza tebigatyň ýönekeýligini goşmak we şol bir wagtyň özünde aşhana stoluňyzyň bezegine dizaýn täsirini goşmak isleseňiz, bu stol tablisalary iň oňat saýlawdyr.Gündelik ulanmak üçin ajaýyp, aşhana düşegimiz nahar saçagyňyzy çişirmekden goraýar.
  Suratlarymyzda görkezilişi ýaly minnetdarlygymyzyň we ajaýyp gaplama dizaýnynyň arasynda.

  Näme üçindir bu bezeg stolunyň esbaplaryndan doly kanagatlanmasaňyz.

  Material: 20% polipropilen we 80% pagta ýüplügi.

  Reňki: omöriteleşdirilen (gülgüne / goýy / gök / ýaşyl / çal)

  Ölçegi: 15 dýuým (38.1 sm) / 12 dýuým (36 sm)

  Gaplamak: 6pcs / polybag, 12pcs / polybag, 96pcs / daşarky karton, 144pcs / daşarky karton.


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt aýratynlygy

  Qualityokary hilli materiallar
  Qualityokary hilli polipropilen we pagta materialy bilen dokalan plasematlar, Arassalamak we guratmak gaty aňsat,

  Plasematyň garaňkydan ýagtylyga çenli reňki has moda, içerde we daşarda ulanmak üçin amatly.

  Reňkli plasemat bilen nahar saçagyňyza şatlyk goşuň.
  Gowy görünýän naharhana saçagyňyzyň stilini gowulaşdyryp biler.Heatylylyk izolýasiýa edilen plasemat ýönekeý we tebigy,

  dürli öý stillerine gabat gelýän ajaýyp zolaklar bilen, size ýyly öý duýgusyny berýär.

  Otagyňyz üçin ajaýyp bezeg
  Moda plasemat jaýyňyzyň ajaýyp bezegi we durmuş derejesi, naharhana, aşhana,

  Myhmanhana we iş ofisi.Doglan günler, Ro Christmasdestwo, Öý gurmak,

  Dynç alyşlar, oturylyşyklar, maşgala ýygnaklary we toýlar.

  Nahar saçagyňyzy goraň
  Gaty dokalan gradient reňkli plasemat diňe bir owadan bolman, eýsem nahar saçagyňyzy hem gorap biler.

  HLXM-iň täsiri

  elmydama ýokary hilli önümleri we hyzmaty birinji ýerde goýýarys, daşky gurşawy goramak materiallaryny, sagdyn we owadan öý bezegini döretmek üçin üznüksiz täzelikleri ulanmagy talap edýäris.

  Owadan dokalan dizaýn, nahar saçagyňyzy we aşhana bezegiňizi täzeläň, gündelik ulanyş, toý ýa-da baýramçylyk, Şükür güni, Ro Christmasdestwo, Eneler güni we Atalar güni ýaly ajaýyp.

  Köp görnüşli stoluň gabat gelýän tegelek stollary gündelik ulanmak üçin amatly ululykda. Islendik pursatda, içerde ýa-da açyk meýdanda amatly. Maşgala aşhanasy, nahar saçagy, kofe stollary, restoran, söýüjiler mowzuk restoranlary, myhmanhana ýa-da iş ofisi, BBQ üçin ajaýyp , partiýa.

  Jikme-jiklikler

  Product-Description1

  Ibermek we gaplamak

  Product-Description2

  Sorag-jogap

  1. S: Haýsy tölegi kabul edýärsiňiz?
  J: Biz adatça TT usulyny kabul edýäris.30% öňünden goýum, B / L-iň göçürmesine garşy galyndy.

  2.Q: Size sargyt nädip goýmaly?
  J: Bize Proforma hasap-fakturasyny iberip ýa-da ilki bilen Satyn almak üçin sargyt iberip bilersiňiz.

  3. S: Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

  J: Hawa, gelip çykyş şahadatnamasy, täjirçilik hasap-fakturasy, gaplaýyş sanawy we zerur beýleki eksport resminamalary ýaly resminamalaryň köpüsini berip bileris.

  4. S: Hiliňizi barlamak üçin nädip nusga alyp bilerin?

  UPS, Fedex ýaly ekspress hasabyňyzy ýük ýygnaýan bolsaňyz, nusgalary ýygnamak arkaly size iberip bileris we nusgalaryň bahasy mugt.

  5.Q: Sargytdan soň başga haýsy hyzmaty alyp bileris?

  J: Reňk gutusyny dizaýn ediň we gaplamak üçin iň oňat çözgüt tapyň.
  Islegleriňiz bilen önümleri dizaýn ediň.

   

  Product-Description3

  Product-Description2

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň