• 20-nji bina, Zhejiang welaýatynyň Wenling şäheri, Gündogar Täze etrap, Çengang ýoly, 8 318, kiçi we orta kärhana täzeleniş görkeziş seýilgähi
 • 0576-86691816

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

 • +86 18957605057

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

  • sns02
  • sns03
  • sns01

  Gysga düşündiriş:

  Önüm görkezmesi

  Icate Näzik bezeg】: Aşhana stoluňyza, kofe wagtyňyza has owadanlyk goşmak üçin 6-dan ybarat ajaýyp ýylylyga çydamly plasematlar toplumy.Öýüňiziň, ferma jaýyňyzyň, naharhanaňyzyň, içerde we daşarda gowy bezeg. Stol meýdançalary, Boho bezegi, küýzegär, tabaklar, küýzeler, küýzeler we çaýlar.

  【Köp maksatly】: Aşhana stolunyň bezeg stoly Matlar öý, oturylyşyklar ýa-da hatda diwar asylan bezeg hökmünde hem ulanylyp bilner. Gündelik ulanylyş üçin ajaýyp, 6 sany öý hojalygynyň nahar saçagy üçin gara agaç stoly, aýna stoly , ak nahar saçagy, agaç ferma stoly, goňur nahar saçagy.“BBQ” üçin kofe öndürijiňiz, eýwan, Şükür güni we Pasha we Ro Christmasdestwo we toý nahary, daşarky oturylyşyklar we aşhananyň bezegi üçin ajaýyp.

  Material: 20% neýlon we 80% pagta ýüplügi.

  Reňk: omöriteleşdirilen (Gülgüne / Bej)
  Ölçegi: 15 dýuým (38.1 sm) / 12 dýuým (36 sm)

  Gaplamak: 6pcs / polybag, 12pcs / polybag, 96pcs / daşarky karton, 144pcs / daşarky karton.


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt aýratynlygy

  Veranda stoly üçin açyk ýa-da ýapyk ýerler gaty çydamly, ýylylyga çydamly izolýasiýa, solmaz, tegmil däl

  Süpürilýän arassa, könelmeýän, tegelek ýerler ýuwulýan we arassalamak aňsat

  Çygly mata bilen arassalamak aňsat.Tegelek stollar üçin 6-dan ybarat stol düşekleri ýyly sabynly suwda el ýuwup, gury ýa-da howany gury süpürip biler

  tegelek plasematda tegmiller bar bolsa, arassalamak üçin çotga we sabynly suw ulanyň.Maşyn ýuwulmaýar.

   

  Çeper eserleri gaýtadan işlemek

  Product-Description1
  Product-Description2

  Jikme-jiklikler

  Product-Description3

  Arza

  Bu ýer düşekleri gündelik ulanmak üçin nahar saçagynda, oturylyşyklarda, öýde ýa-da restoranda maşgala ýygnanyşyklarynda ulanylyp bilner.

  Şeýle hem daşarky toýda, oturylyşykda, “BBQ” ýa-da zerur bolan beýleki ýubileý festiwalynda ulanylyp bilner.

  Product-Description4

  Sorag-jogap

  1: Nusgalar barmy?
  J: hawa, elbetde.nusga mugt, ýük bahasyny töläp bilersiňiz.bu ýerlikli bolar.

  2: Sargyt nädip goýmaly?
  1. Nusga tassyklamasy
  2. Müşderi PI alanymyzdan soň 30% goýum goýýar ýa-da LC açýar.
  3. Müşderi pp nusgamyzy tassyklaýar we zerur bolsa synag hasabatyny alyň.
  4. Köpçülikleýin önümçilik.
  5. Ibermegi tertipläň.
  6. Üpjün ediji zerur resminamalary ýerleşdirýär we bu resminamalaryň göçürmesini iberýär.
  7. Müşderiniň balans tölegi.
  8. Üpjün ediji asyl resminamalary iberýär ýa-da gowy zatlary teleks goýberýär.

  3. S: Gurşunyň ortaça wagty näçe?
  J: Nusgalar üçin gurşun wagty 7-14 gün bolar.Köpçülikleýin önümçilik üçin, sargyt mukdaryna görä gurşun wagty 45-60 gün bolar.

  4. S: Haýsy tölegi kabul edýärsiňiz?
  J: Biz adatça TT usulyny kabul edýäris.30% öňünden goýum, B / L-iň göçürmesine garşy galyndy.

  5. S: Önümlerden kanagatlanmasam näme etmeli?
  J: Müşderi hyzmatymyz bilen gysga wagtda habarlaşyň, hil meselesi bar bolsa diňe yzyna gaýtarylmagyny ýa-da çalşygyny kabul edýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň