• 20-nji bina, Zhejiang welaýatynyň Wenling şäheri, Gündogar Täze etrap, Çengang ýoly, 8 318, kiçi we orta kärhana täzeleniş görkeziş seýilgähi
 • 0576-86691816

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

 • +86 18957605057

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

  • sns02
  • sns03
  • sns01

  Gysga düşündiriş:

  Önüm görkezmesi

  ☆ Bu tegelek pagta plasemat, stoluňyzy ýokary temperaturadan we çyzgylardan gorap biler, şeýle hem planşetiň arassa bolmagy üçin tegmile garşy bolup biler.
  Round Örülen tegelek matalary arassalamak aňsat, çygly mata bilen arassalaň we bular gaýtadan ulanmaga taýyn bolar.
  Oor Içerde we daşarda amatly, bu ajaýyp ýerler öý aşhanasy, naharhana, eýwan, myhmanhana, kafe, restoran üçin iň oňat seçimdir.
  Family Maşgala toýy, toý, oturylyşyklar, BBQ, Şükür güni we Ro Christmasdestwo nahary ýaly dostlaryňyz üçin ajaýyp sowgat ýaly islendik ýagdaýda ulanylyp bilner.
  These Bu ýerleşdirilen ýerleriň tegelek görnüşi, dürli bezeg stilleri bilen utgaşjak köpugurly, döwrebap görnüş berýär.

  Material: 20% polipropilen we 80% pagta ýüplügi.

  Reňk: omöriteleşdirilen (Goňur / Sary / Gök / Greenaşyl)

  Ölçegi: 15 dýuým (38.1 sm) / 12 dýuým (36 sm)

  Gaplamak: 6pcs / polybag, 12pcs / polybag, 96pcs / daşarky karton, 144pcs / daşarky karton.


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt aýratynlygy

  Bu owadan örülen matalar içerde ýa-da açyk görnüşde, resmi ýa-da tötänleýin naharlanmak üçin amatlydyr.Itteralpyldawuk örülen görnüş nahar saçagyňyza agaç stoluň üstünde özüne çekiji öwüşgin goşar.Stoluňyzy dökülmelerden we tegmillerden goraň.

  Ajaýyp reňkler: placehli ýerlerdäki matalar professional zawodymyz tarapyndan öndürildi, her aý täze dizaýnlarymyzy yzygiderli täzeläris.Reňk hem şoňa görä düzülip bilner.

  Qualityokary hilli: “15”, tegelek plasematlar ýokary hilli pagta ýüplüklerinden we polipropilen materialdan ýasalýar.

  Amaly dizaýn: Içinde ýa-da daşynda gündelik ulanmak üçin reňkli örülen ýer.Reňk çalt, ýylylyga çydamly, çydamly we aňsat ideg.

  Näme üçin bizi saýlamaly?Plasematlarymyz ajaýyp görünýär we tebigy pagta ýüplüklerinden ýasalýar.Tegelek ýerlerimiz, doglan günler, Ro Christmasdestwo, öý hojalygy, dynç alyş, oturylyşyklar, maşgala ýygnanyşyklary, toýlar we ş.m. ýaly islendik waka üçin amatlydyr.

  Jikme-jiklikler

  Product-Description1

  Ibermek we gaplamak

  Product-Description2

  Sorag-jogap

  1. S: Nusgalary näçe wagt alaryn?
  J: Agramyna, bukjanyň ululygyna we adresiňize bagly.Adatça, olary DHL (3-57 iş güni) bilen iberýäris

  UPS (5-7 iş güni) / FEDEX (6-8 iş güni) / EMS (7-15 iş güni)

  2. S: Iň pes sargyt mukdary näçe?
  J: Adatça MOQ: 500 bölek, üýtgeýär dürli önümlere bagly.

  3. Sargytdan soň başga haýsy hyzmaty alyp bileris?
  A. Reňk gutusyny dizaýn ediň we gaplamak üçin iň oňat çözgüt tapyň.Islegleriňiz bilen önümleri dizaýn ediň.

  4. Biziň üçin dizaýnlary edip bilersiňizmi?

  A. Hawa.Gaplamak gutusynyň dizaýnynda we önümçiliginde doly tejribesi bolan hünärmen toparymyz bar.Önümleri siziň talaplaryňyza görä öndürip bileris.

  5. Hususy lable hödürleýärsiňizmi ýa-da öz logotipimi bukja goýup bilersiňizmi?

  J: Elbetde edip bileris! Biziň bilen habarlaşyň we geljekki zerurlyklaryňyz barada gürleşiň.

   

  Product-Description3

  Product-Description4
  Product-Description5

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň