• 20-nji bina, Zhejiang welaýatynyň Wenling şäheri, Gündogar Täze etrap, Çengang ýoly, 8 318, kiçi we orta kärhana täzeleniş görkeziş seýilgähi
 • 0576-86691816

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

 • +86 18957605057

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

  • sns02
  • sns03
  • sns01

  Gysga düşündiriş:

  Önüm görkezmesi

  Kagyz ýüplük önümleri Europeewropada, Amerikada, Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýada we ş.m. şeýle garşylanýar we talaplaryňyzy 100% kanagatlandyryp biljekdigimize gaty ynanýarys.Biziň kompaniýamyz daşky gurşawy goramak kagyz önümlerini çuňňur we kämilleşdirmek we abraýy hormatlamak üçin dolandyryş düşünjesinde elmydama dowam edýär.

  Material: 100% kagyz ýüplük.

  Reňk: Panton ýöriteleşdirilen (çal / goýy / gülgüne)

  Ölçegi: 30x45 sm

  Gaplamak: 12pc / polibag, 120pcs / daşarky karton.


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Nusgalar we jikme-jiklikler

  description02
  description03
  description04

  Parametrler

  description01

  Kagyz ýüp materialynyň artykmaçlyklary

  1. Hünär kagyzy ýüpi reňkli, berk ýapyşan, dartyş güýji ýokary, dokumasy ýeňil, elinde näzik ýörite senet kagyzlaryndan ýasalýar.
  2.Ol dokamak we egirmek aýratynlyklary bar.Düzülip bilinýän galyňlyk bilen talaplara görä iki hatar, üç hatar we köp hatar edip bolýar.
  3.Onyň reňkini we reňkleriniň dürli görnüşi bar.Dokamak ýa-da daňmak üçin ulanylyp bilner, üstü tekiz, galyplary doly we daşky görnüşi owadan.
  4. Şeýle önümleriň plastmassa önümleri ýaly daşky gurşawy hapalamaýandygy sebäpli, daşary ýurtlarda gaty meşhur.

  description01
  description02
  description03

  Arza

  Bu ýer düşekleri gündelik ulanmak üçin nahar saçagynda, oturylyşyklarda, öýde ýa-da restoranda maşgala ýygnanyşyklarynda ulanylyp bilner.

  Şeýle hem daşarky toýda, oturylyşykda, “BBQ” ýa-da zerur bolan beýleki ýubileý festiwalynda ulanylyp bilner.

  Product-Description2

  Sorag-jogap

  1. Şereketiňiziň hünär önümi näme?
  J: Hünärmen önümlerimiz, material ýüplük, pagta ýüplük, plastmassa we ýorgan-düşek we ş.m. ýaly dürli görnüşli matalar.

  2. S: Nusgany nädip alyp bilerin?
  J: Hilini we reňkini barlamak üçin nusga gerek bolsa, ýygnan ýükler bilen mugt nusga berip bileris.

  3. S: Önümleriňiz barada sitataňyzy nädip alyp bilerin?
  J: Pls, haýyşyňyzyň jikme-jikliklerini ýönekeý ululygy / Qty / Gaplamak ýaly maslahat berýäris, bahalaryň sanawyny ýa-da PI talaplaryňyza görä size e-poçta ibereris.

  4. S: Size sargyt nädip goýmaly?
  J: Bize Proforma hasap-fakturasyny iberip ýa-da ilki bilen Satyn almak üçin sargyt iberip bilersiňiz.

  5. S: Minimun sargyt mukdary barmy?
  J: Hawa, iň az sargyt mukdary bolmagy üçin ähli halkara sargytlary talap edýäris.Dürli materialda dürli MOQ bolar.

  6. S: Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
  J: Hawa, gelip çykyş şahadatnamasy, täjirçilik hasap-fakturasy, gaplaýyş sanawy we zerur beýleki eksport resminamalary ýaly resminamalaryň köpüsini berip bileris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň