• 20-nji bina, Zhejiang welaýatynyň Wenling şäheri, Gündogar Täze etrap, Çengang ýoly, 8 318, kiçi we orta kärhana täzeleniş görkeziş seýilgähi
 • 0576-86691816

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

 • +86 18957605057

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

  • sns02
  • sns03
  • sns01

  Gysga düşündiriş:

  Önüm görkezmesi

  Önümler Europeewropada, Amerikada, Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýada we ş.m. şeýle bir gowy garşylanýar, talaplaryňyzy 100% kanagatlandyryp biljekdigimize gaty ynanýarys.Biziň kompaniýamyz daşky gurşawy goramak kagyz önümlerini çuňňur we kämilleşdirmek we abraýy hormatlamak üçin dolandyryş düşünjesinde elmydama dowam edýär.

  Material: 20% neýlon we 80% plastik (PP).

  Reňk: omöriteleşdirilen (Gök / çal / Gyzyl häzir bar)

  Ölçegi: 15 dýuým (38.1 sm) / 12 dýuým (36 sm)

  Gaplamak: 6pcs / polybag, 12pcs / polybag, 96pcs / daşarky karton, 144pcs / daşarky karton.


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt aýratynlygy

  Öý bezegi: Her gün ulanmak, maşgala ýygnanyşyklary, dynç alyşlar, oturylyşyklar, islendik pursat üçin ajaýyp we reňkli ýer matalary.ulanmak.

  Ajaýyp reňkler: placehli ýerlerdäki matalar professional zawodymyz tarapyndan öndürildi, her aý täze dizaýnlarymyzy yzygiderli täzeläris.Reňk hem şoňa görä düzülip bilner.

  Amaly dizaýn: Içinde ýa-da daşynda gündelik ulanmak üçin reňkli örülen ýer.Reňk çalt, ýylylyga çydamly, çydamly we aňsat ideg.

  Gorag: Tegelek plasematlaryň gurluşy sürtülmäni ýokarlandyrýar we saçak gap-gaçlarynyň ýerinde saklanmagynyň öňüni alýar.Stoluňyzy ýylylykdan, çyzyklardan we tegmillerden goraň.

   

  Plasematlary düzmek stoluňyzda ajaýyp bezeg bolar.Arassalamak we saklamak aňsat

  Easyeňil arassa, çygly mata ýa-da ýumşak çotga bilen arassalaň. Saklamak aňsat, saklamak üçin ýygnap bilersiňiz,

  Ulanylanda goýlanda tekiz bolar.Çydamly we solmaýan

  Polipropilen materialdan ýasalan bu plasemat, çydamly we solmaýan.

  Reňkler islendik aşhana ýa-da naharhana bezegine diýen ýaly laýyk gelýär.

  Product-Description1

  Parametrler

  Product-Description1

  Arza

  Bu ýer düşekleri gündelik ulanmak üçin nahar saçagynda, oturylyşyklarda, öýde ýa-da restoranda maşgala ýygnanyşyklarynda ulanylyp bilner.

  Şeýle hem daşarky toýda, oturylyşykda, “BBQ” ýa-da zerur bolan beýleki ýubileý festiwalynda ulanylyp bilner.

  Product-Description3

  Sorag-jogap

   

  1-nji sorag: Müşderileriň öz dizaýnyny kabul edýärsiňizmi?OEM we ODM hyzmatymyz bar, müşderileriň öz dizaýnyny garşylaýarys.

  dizaýn etmekde we öndürmekde köp tejribä eýe bolan hünärmen toparymyz bar.

  Diňe pikirleriňizi aýdyň (logotip, tekst we olaryň nähili görünmelidigi), tassyklamak üçin taýýar faýllary çekeris.

  2-nji sorag. Köpçülikleýin önümçiligiň esasy wagty näme?

  A.Bu stil we sargyt mukdaryna bagly bolar, adatça tölegden 45-50 gün geçer.

  3-nji sorag. Töleg möhletiňiz näçe?

  A.Biz adatça gözümizde T / T we L / C kabul edýäris.Beýlekiler bolsa pikir alyşmaýarlar.

  4-nji sorag. Hiliňize gözegçilik näme?

  A.Bizde 100% berk hil barlagy bar.

  5-nji sorag: Iň gowy bahaňyz näme?

  J: Önümlerimiziň bahasy başga, material, tehnologiýa, logotip, ululyk, paket, mukdar mukdaryna bagly.

  Arkaýyn habarlaşyň, talaplaryňyzy alanyňyzdan soň bäsdeş bahany bellemäge şat bolarys

  6-njy sorag: Nusgalary nädip alyp bilerin?

  J: Ilki bilen synag üçin nusgalar gerek bolsa, talaplaryňyzyň jikme-jikliklerini bize aýdyň, mümkin boldugyça gysga wagtda ýasarys we ibereris.

  Sergi otagy we sergi

  Product-Description4
  Product-Description3

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň