• 20-nji bina, Zhejiang welaýatynyň Wenling şäheri, Gündogar Täze etrap, Çengang ýoly, 8 318, kiçi we orta kärhana täzeleniş görkeziş seýilgähi
 • 0576-86691816

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

 • +86 18957605057

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

  • sns02
  • sns03
  • sns01

  Gysga düşündiriş:

  Önüm görkezmesi

  Semiarym elde dokalan kagyz ýüplükleri Europeewropada, Amerikada, Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýada we ş.m. şeýle garşylanýar we talaplaryňyzy 100% kanagatlandyryp biljekdigimize gaty ynanýarys.Biziň kompaniýamyz daşky gurşawy goramak kagyz önümlerini çuňňur we kämilleşdirmek we abraýy hormatlamak üçin dolandyryş düşünjesinde elmydama dowam edýär.

  Material: 100% kagyz ýüplük.

  Reňk: Panton ýöriteleşdirilen (Bej / Green / Brown indi elýeterli)

  Ölçegi: 15 dýuým (38.1 sm) / 12 dýuým (36 sm)

  Gaplamak: 6pcs / polybag, 12pcs / polybag, 96pcs / daşarky karton, 144pcs / daşarky karton.


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt aýratynlygy

  Içerde ýa-da daşarda ulanmak, resmi ýa-da tötänleýin nahar.Itteralpyldawuk örülen görnüş nahar saçagyňyza agaç stoluň üstünde özüne çekiji öwüşgin goşar.Stoluňyzy dökülmelerden we tegmillerden goraň.

  Öý bezegi: Her gün ulanmak, maşgala ýygnanyşyklary, dynç alyşlar, oturylyşyklar, islendik pursat üçin ajaýyp we reňkli ýer matalary.ulanmak.

  Ajaýyp reňkler: placehli ýerlerdäki matalar professional zawodymyz tarapyndan öndürildi, her aý täze dizaýnlarymyzy yzygiderli täzeläris.Reňk hem şoňa görä düzülip bilner.

  Product-Description1

  Parametrler

  Product-Description1

  Işlemek

  Product-Description3
  Product-Description1

  Sergi otagy we sergi

  Product-Description3

  Sorag-jogap

  1. Şereketiňiziň hünär önümi näme?
  J: Hünärmen önümlerimiz, material ýüplük, pagta ýüplük, plastmassa we ýorgan-düşek we ş.m. ýaly dürli görnüşli matalar.

  2. S: Size sargyt nädip goýmaly?
  J: Bize Proforma hasap-fakturasyny iberip ýa-da ilki bilen Satyn almak üçin sargyt iberip bilersiňiz.

  3. S: Minimun sargyt mukdary barmy?
  J: Hawa, iň az sargyt mukdary bolmagy üçin ähli halkara sargytlary talap edýäris.Dürli materialda dürli MOQ bolar.

  4. S: Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
  J: Hawa, gelip çykyş şahadatnamasy, täjirçilik hasap-fakturasy, gaplaýyş sanawy we zerur beýleki eksport resminamalary ýaly resminamalaryň köpüsini berip bileris.

  5. S: Haýsy tölegi kabul edýärsiňiz?
  J: Biz adatça TT usulyny kabul edýäris.30% öňünden goýum, B / L-iň göçürmesine garşy galyndy.

  6. S: Önümlerden kanagatlanmasam näme etmeli?
  J: Müşderi hyzmatymyz bilen gysga wagtda habarlaşyň, hil meselesi bar bolsa diňe yzyna gaýtarylmagyny ýa-da çalşygyny kabul edýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň