• 20-nji bina, Zhejiang welaýatynyň Wenling şäheri, Gündogar Täze etrap, Çengang ýoly, 8 318, kiçi we orta kärhana täzeleniş görkeziş seýilgähi
 • 0576-86691816

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

 • +86 18957605057

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

  • sns02
  • sns03
  • sns01

  Gysga düşündiriş:

  Önüm görkezmesi

  Önümler Europeewropada, Amerikada, Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýada we ş.m. şeýle bir gowy garşylanýar, talaplaryňyzy 100% kanagatlandyryp biljekdigimize gaty ynanýarys.Biziň kompaniýamyz daşky gurşawy goramak kagyz önümlerini çuňňur we kämilleşdirmek we abraýy hormatlamak üçin dolandyryş düşünjesinde elmydama dowam edýär.

  Material: 20% neýlon we 80% plastik (PP).

  Reňk: Panton ýöriteleşdirilen (Gök / çal / gyzyl / mämişi / goýy / gara reňkli)

  Ölçegi: 15 dýuým (38.1 sm) / 12 dýuým (36 sm)

  Gaplamak: 6pcs / polybag, 12pcs / polybag, 96pcs / daşarky karton, 144pcs / daşarky karton.


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Parametrler

  description

  Nusgalar we jikme-jiklikler

  description01
  description02
  description03

  Gaplamak we eltip bermek

  packing

  packing01

  Seresaplyk görkezmeleri

  1. Suw bilen arassalanan we kölegäniň aşagynda gury.
  2.Mikrotolkunlar bilen maşyn ýuwmak ýa-da dezinfeksiýa etmek ýok.
  3. mundan başga, gaýta-gaýta ýuwulýar.
  4. Çygly mata bilen aňsat arassalaň ýa-da az arassalaýjy bilen ýuwuň, täze görüner.
  5.Kreý meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda, ony ýyly suwa batyryp, çykaryň we üstüne agyr bir zat goýsaňyz, Crease ýok bolar.

  info

  Sorag-jogap

  1-nji sorag: Sargyt nädip goýmaly?

  1. Nusga tassyklamasy

  2. Müşderi PI-ni alanymyzdan soň 50% goýum goýýar ýa-da LC açýar.

  3. Müşderi pp nusgamyzy tassyklaýar we zerur bolsa synag hasabatyny alyň.

  4. Köpçülikleýin önümçilik.

  5. Ibermegi tertipläň.

  6. Üpjün ediji zerur resminamalary ýerleşdirýär we bu resminamalaryň göçürmesini iberýär.

  7. Müşderiniň balans tölegi.

  8. Üpjün ediji asyl resminamalary iberýär ýa-da gowy zatlary teleks goýberýär.

  2-nji sorag: Müşderileriň öz dizaýnyny kabul edýärsiňizmi?OEM we ODM hyzmatymyz bar, müşderileriň öz dizaýnyny garşylaýarys.

  dizaýn etmekde we öndürmekde köp tejribä eýe bolan hünärmen toparymyz bar.

  Diňe pikirleriňizi aýdyň (logotip, tekst we olaryň nähili görünmelidigi), tassyklamak üçin taýýar faýllary çekeris.

  S3: Zawodmy?

  A.Hawa, baý R&D we OEM tejribesi bolan hünärmen plasemat fabrigi.

  4-nji sorag. Plasematlaryň nusgalaryny mugt hödürleýärsiňizmi?

  A.Biz size mugt nusgalar bermäge şat, şol bir wagtyň özünde ýük tölemeli bolarsyňyz.

  5-nji sorag. Köpçülikleýin önümçiligiň esasy wagty näme?

  A.Bu stil we sargyt mukdaryna bagly bolar, adatça tölegden 45-50 gün geçer.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň