• 20-nji bina, Zhejiang welaýatynyň Wenling şäheri, Gündogar Täze etrap, Çengang ýoly, 8 318, kiçi we orta kärhana täzeleniş görkeziş seýilgähi
 • 0576-86691816

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

 • +86 18957605057

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

  • sns02
  • sns03
  • sns01

  Gysga düşündiriş:

  Önüm görkezmesi

  El bilen ýasalan çorba önümleri Europeewropada, Amerikada, Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýada we ş.m. şeýle garşylanýar we talaplaryňyzy 100% kanagatlandyryp biljekdigimize gaty ynanýarys.Biziň kompaniýamyz daşky gurşawy goramak kagyz önümlerini çuňňur we kämilleşdirmek we abraýy hormatlamak üçin dolandyryş düşünjesinde elmydama dowam edýär.

  Material: 100% kagyz ýüplük.

  Reňk: Panton ýöriteleşdirilen (Gül gyzyl / krem ​​ak / Khaki bar)

  Ölçegi: 15 dýuým (38.1 sm) / 12 dýuým (36 sm)

  Gaplamak: 6pcs / polybag, 12pcs / polybag, 96pcs / daşarky karton, 144pcs / daşarky karton.


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Parametrler

  description

  Nusgalar we jikme-jiklikler

  description01
  description02
  description03
  description04

  Kagyz ýüp materialynyň artykmaçlyklary

  1. Hünär kagyzy ýüpi reňkli, berk ýapyşan, dartyş güýji ýokary, dokumasy ýeňil, elinde näzik bolan ýörite senet kagyzlaryndan ýasalýar.

  2. Ajaýyp dokma we egirme aýratynlyklaryna eýedir.Düzülip bilinýän galyňlyk bilen talaplara görä iki hatar, üç hatar we köp hatar edip bolýar.

  3.Onyň reňkini we reňkleriniň dürli görnüşi bar.Dokamak ýa-da daňmak üçin ulanylyp bilner, üstü tekiz, galyplary doly we daşky görnüşi owadan.

  4. Şeýle önümleriň plastmassa önümleri ýaly daşky gurşawy hapalamaýandygy sebäpli, daşary ýurtlarda gaty meşhur.

  description01
  description02
  description03

  Sorag-jogap

  1. Şereketiňiziň hünär önümi näme?
  A professional Hünärmen önümlerimiz, material ýüplük, pagta ýüplük, plastmassa we ýorgan-düşek we ş.m. ýaly dürli görnüşli matalar.

  2.Q: Iň az sargyt mukdary barmy?
  J: Hawa, iň az sargyt mukdary bolmagy üçin ähli halkara sargytlary talap edýäris.Dürli materialda dürli MOQ bolar.

  3.Q relevant Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
  J: Hawa, gelip çykyş şahadatnamasy, täjirçilik hasap-fakturasy, gaplaýyş sanawy we zerur beýleki eksport resminamalary ýaly resminamalaryň köpüsini berip bileris.

  4.Q: Ortaça gurşun wagty näçe?
  J: Nusgalar üçin gurşun wagty 7-14 gün bolar.Köpçülikleýin önümçilik üçin, sargyt mukdaryna görä gurşun wagty 45-60 gün bolar.

  5. S: Haýsy tölegi kabul edýärsiňiz?
  J: Biz adatça TT usulyny kabul edýäris.30% öňünden goýum, B / L-iň göçürmesine garşy galyndy.

  6 .Q: Önümlerden kanagatlanmasam näme etmeli?
  J: Müşderi hyzmatymyz bilen gysga wagtda habarlaşyň, hil meselesi bar bolsa diňe yzyna gaýtarylmagyny ýa-da çalşygyny kabul edýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň